Team Speaks

Priyanka Tamhane

Prakhar Sharma

Adani Power

Meet Raval

Adani Power

Sahdev Bhatt

Vivek Shrivastava

© 2018 Adani Group